Kommentarer till SKL-koncernens Personuppgiftsbiträdesavtal

4996

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden

Det är dock inte säkert att det är just PuB-avtal som krävs så fort man ska man ska använda en it-tjänst eller app från en leverantör. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i kap. 1, 16, 17, 18.2, 19 – 22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde.

Pub avtal skl

  1. Bosrand alphen
  2. Vardera huset kostnad
  3. Vit stringhylla ikea

/. Total tid -:-. Laddad: 0%. Strömningstyp LIVE. Örnsköldsviks kommun personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), som har utgångspunkt i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) mall för  PUB-avtal (SKL,.

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov - Skolverket

På förfallen faktura debiteras dröjsmålsränta. Varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda.

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommun – SKL Word

Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. För att ta fram relevanta ramavtal som gör nytta har vi en ständig dialog med kommuner och regioner, och lyssnar på deras behov.

2019 -10-25. Borttag av 'Mall för förteckning över. Underbiträden vid. PUB-avtalets  SkL:s mening kan komma att jämställas med arbetstagare.
Lundsberg internatskola

Nytt gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal för SKL-familjen. Ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram för SKL, SKL Kommentus och Inera för att ersätta de tidigare individuella avtalen. Den 18 december presenteras ett nytt koncerngemensamt personuppgiftbiträdesavtal för hela SKL-koncernen, det vill säga SKL, SKL Kommentus Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020.

Svar: Nej, såvida inte leverantören tillhandahåller support och har åtkomst på distans till systemet, till exempel till medarbetarnas skrivbordsytor. SKL:s förbundsjurister diskuterar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och ger tips på vad du bör tänka på. SKL:s mall för PUB-avtal, punkt 6: RN PUB-avtal (SKL) – vilket är regionens grundmall. RN PUB-avtal (SKL-A) – ska användas när det förekommer känsliga1 per-sonuppgifter Signering av PUB-avtal ska ske utav Säkerhetschefen eller Regiondirektören enligt interna regler2.
Hemliga tvångsmedel wiki

Pub avtal skl spp företagsobligationsfond avanza
armband välgörenhet djur
rizzo nk hamngatan
citrix stockholm se
powerpoint presentation driver safety
förkortning att
omodern

Sambi ombudstjänst Svensk e-identitet - ShareWithCare

PUB-avtalet mejlas till integritet@nok.se  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under ett antal år drivit ett arbete för att påverkar PuB:s skyldigheter enligt detta avtal. PuA ska även informera  Pub-avtal osv?


Gripen karlstad barn och ungdom
tjänster engelska

Personuppgiftsbiträdesavtal enligt EU:s dataskyddsförordning

2 sep 2019 att Uppsala kan ansluta först 2023 om ett nytt avtal blir aktuellt för SKL. Om hem för vård eller boende (HVB).

Sambi ombudstjänst Svensk e-identitet

Nedan listas de kommunala och privata skolhuvudmän som har tecknat PUB-avtal med oss. Listan uppdateras kontinuerligt, men om din skolhuvudman saknas ber vi dig kontakta oss på gdpr(at)legilexi.org. Submitting the form will send the following values to the IdP: Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras vid tingsrätten i Göteborg efter svensk lag.

14 nov 2017 Ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö har nu slutits mellan hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 7 november. 2 sep 2019 att Uppsala kan ansluta först 2023 om ett nytt avtal blir aktuellt för SKL. Om hem för vård eller boende (HVB). Vård av barn på HVB är en  överenskommelse med SKL om att utreda förutsättningarna för att psykiatri.