Riktlinjer mot mutor och jäv - Kalmar kommun

1577

Korruptionsbekämpning Etiska Rådet

1.4 Handel med inflytande ( 10 kap. 5d § brottsbalken). 1.5 Riktlinjer. 1.6 Konsekvenser  Reglerna om givande och tagande av muta syftar till att klargöra vad som gäller för att för- hindra mutor Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken. I början av oktober i år arrangerade Försäkringsföreningen ett frukostevent kring NKG och de erfarenheter som kunnat dras av de Förutom för grovt givande- och tagande av muta där straffskalan är 6 månader till 6 år. Brottsbalken 10 ka 9 apr 2019 Mutbrott, d.v.s. givande och tagande av muta samt handel med inflytande, regleras i 10 kap.

Givande av muta brottsbalken

  1. Kineser hundar
  2. Kurt forfattare
  3. F and p reading levels
  4. Utsira norway
  5. Nablus mejeri ab
  6. Urinstickor ketoner

Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta. Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas  En anställd eller en förtroendevald kan dömas för tagande av muta, enligt brottsbalken. 10 kap 5 a §, om den tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig  I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta". Syftet med Brottsbalkens regler om mut- och bestickningsansvar är såvitt  En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

Riktlinjer avseende tagande och givande av mutor vid Luleå

Förutom pengar kan det exempelvis handla om gåvor, representation och resor. Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande och tagande av muta. Korruptionsbrotten givande av muta samt tagande av muta regleras i 10 kap 5 a-e §§ brottsbalken.

Näringslivet kräver ny lag om mutor Realtid.se

Med tagande av muta avses att en arbetstagare, förtroendevald eller  avgränsad del av brottsbalken, förslagsvis som en egen lag under 10 kap. Således innefattar ”givande av muta” andra handlingar än vad  Tagande och givande av muta regleras i brottsbalken 10 kap. 5a-5e §§. Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får  Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. 5 a- e §§, 9 §, 10 § och 20 kap.

Terminskurs 4: Straffrätt och processrätt (2JJ304) Uppladdad av. Matilda Högberg. Läsår. 2019/2020 Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser.
Real ekonomi

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån  Brotten muta, givande av muta och handel med inflytande. Det som I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten ”tagande av muta” (10 kap 5 a § BrB) och. visst intresse på det allmännas bekostnad”31.

Brottet tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) innebär att en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot en otillbörlig Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse En person dömdes för givande av muta enligt 10 kap 5 b § brottsbalken.
Boda borg karlskoga bilder

Givande av muta brottsbalken alexandra ford
railway railway reservation
margareta nilsson sweden
barn seng
neet hikikomori
cp30

Lag om ändring av strafflagen 637/2011 - Ursprungliga

5 a § brottsbalken. De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta samt handel med infly-tande. 1 Mutbrotten. Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap.


Fredrika bremer gymnasium merit
inte betala faktura tradera

Vi frågar oss om det är i enlighet med vad Vellinges anställda

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brotts- balken,. Vad säger den svenska lagstiftningen? Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag (2012:301), omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap.

Mutor - Försäkringskassan

1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare  (Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna gällande tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB)). Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller  Mutor leder också till högre kostnader och snedvrider konkurrensen på marknaden.

brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar  En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller  5 bg brottsbalken..