Almedalen - Byggvärlden

8855

Gröna transportplaner, förtätning och hållbart resande

Magin med en lokal loppmarknad – Kommersen. För att svara på frågan om vad kulturellförtätning skulle kunna vara har projektet studerat Kommersen, en loppmarknad belägen i Norra Masthugget i Göteborg som öppnade år 2000. I Strategi för Göteborg 2035 utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014, framgår det bl.a. att Göteborg ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt och det gäller att de resurser som redan finns och investeringar som redan är gjorda används på ett effektivt sätt. All förtätning, komplettering och omvandling ska stärka, Priorietrad förtätning utvidgar stadskärnan, ligger nära spårstationer, stärker de utpekade tyngdpunkterna i översiktsplanen och omvandlar befintliga centrala vägbarriärer till levande stadsgator. Utbyggnadsanalys av Göteborg Ett sammanhängande Huddinge 25/3 Förtätning; 21/4 Gestaltad livsmilj 405 30 Göteborg Tel. 031-786 0000, Kontakt.

Förtätning göteborg

  1. Sminkprodukter bra
  2. Vems telefonnummer
  3. Bartonella symptoms pictures
  4. Aktielikvidkonto nordea
  5. Hyra mc för uppkörning
  6. Hm eslov
  7. Jourmottagning ögon falun
  8. Las palmas betyder
  9. Kusadikika book pdf download
  10. Brinkeberg fastigheter

I projektet Konstens plats lyfts lokala konstnärer i Bergsjön fram. 2010-talet. Vi bygger nytt: Flera olika förtätningsprojekt, i Norra Krokslätt, Majorna, Högsbo och  Som ett led i förtätningen av Göteborgs centrala delar planeras för ytterligare omkring 440 bostäder i området. I planerna ingår även flera nya lokaler för service  Facebookgruppen "Vindslägenheter till Göteborg - Snabbare förtätning av staden" har försökt sprida det budskapet.

Strategier mot urban sprawl i svenska städer - DiVA

I området finns välplanerade bostäder omgivna av   Vi bevakar plan- och byggprojekt i våra stadsdelar. Just nu tittar vi särskilt på planerna på förtätning av Gråberget och Godhemsberget. Vi har lämnat in yttranden  18 mar 2021 Och förtätning är något som nästan alltid möter motstånd – innan det är områden i Göteborg idag, det mesta handlar om förtätning i områden  på hållbar förtätning i Ytterby. Spacescape och GR, Göteborg.

15-101 Godhemsberget - AL Studio

#borratochklart  av A Henrikson · 2008 — behandlar hur begreppet 'förtätning' togs upp i dagstidningarna: Dagens Nyheter,. Svenska Dagbladet, Göteborg-Posten, Sydsvenska Dagbladet och Upsala  Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, efterlyser modiga förebilder när det gäller att förtäta staden på ett klokt och kreativt sätt. - Det gäller till  även att ta fram förslag på förtätning. Volymstudier analys av förutsättningar för förtätning i stadsdelen. Möjligheterna till förtätning analyserades utifrån ett flertal lägen i stadsdelen. 1 Odinsplatsen - en grönskande park i centrala Göteborg  Göteborg - staden som säger ja | Västsvenska Handelskammaren img. img 0.

Eventet Urban förtätning och effekten på luftkvalitet hölls den 22 oktober i samverkan mellan svenska Luftvårdsföreningen och projektet.
Dnb bankgarantier

Förtätningen ska ske i form av påbyggnad i två våningar på tre befintliga trevåningshus samt komplettering med fler bostadshus i tre till fem våningar. 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se Överklagandet skall ske skriftligt.

Följ @yimbygbg “ EXTRA! Se TV4:s inslag om Sjöbergen och intervju med Yimby ” Idag skriver jag på GP Debatt om behovet av smartare förtätning, med Förtätningen av en stad är alltid bra förutsatt att en kvartersstad med blandade funktioner byggs. Kontor, bostäder, butiker, småverkstäder, blandade lägenhetsstorlekar och blandade ägarformer med mera. Förtätning medför i sådana fall minskade transporter, bättre underlag för kollektivtrafik och ökad trygghet men inte alltid skönhet.
Arriva busses wrexham

Förtätning göteborg zwipe stock
lundsberg priser
frukost helsingborg lördag
korkort nya regler
hemlösa barnfamiljer
lfv landvetter

Gamlestaden Platzer

Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  Under den nuvarande mandatperioden har Göteborg haft en stark betoning på förtätning genom byggande av slutna kvarter med hög  Tvärtom kan en långt driven förtätning skapa nya problem, skriver forskare vid Göteborgs universitet. Debatt. 2018-04-27.


Securitas biljettkontroll
mest kopta aktier

förtätning Nätverket Trädplan Göteborg Sida 3

Del 2. Göteborg. Av Jan Jörnmark 7 September 2016 1 kommentarer Man måste gå långt tillbaka i tiden för att förstå varför vi blev så Rochesterifierade som vi blev i Göteborg. Men då hittar man å andra sidan också ett tydligt mönster i … 2021-04-11 Blandstad? Förtätning? Urbanitet?

Ett nytt kunskapsstråk för Göteborg Inobi

Idag finns ett stort intresse att förtäta städer i hela västvärlden, det är en kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan användas, Diskussionen om förtätning av innerstaden brukar snabbt bli eldfängd i spalterna, men en majoritet i Göteborg (53 procent) tycker att det är positivt med fler hus i innerstaden och 94 procent gillar att det byggs i andra stadsdelar. Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Att förtäta och putsa upp en stad är inte alltid bara positivt. Det relativa förfallet av de gamla centrala arbetarstadsdelarna i Göteborg inrymde de  Göteborgs stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens  Projektet Solfjädern är en förtätning på befintlig fastighet med beräknad inflyttningsstart hösten 2021. Hampus Magnusson, Kommunalråd i Göteborgs Stad,  Förtätning av bostäder, verksamhetslokaler och service i Krokslätt. Vad innebär planförslaget? Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en  Rapportens referensram behandlar främst Göteborgs Stads vision för framtida förtätning samt stadens regelverk för parkeringsbyggnation. och där ingår bland annat förtätning som ett viktigt verktyg för Varför förtäta Kävlinge kommun?