Arnhults kupp – slå ihop Corem och Castellum? - Dagens PS

7348

Jag delar min erfarenhet: 62460 SEK för 2 månad: Corem

Bolagets styrelse har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslår att stämman fattar ett antal beslut som ökar bolagets flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och möjliggör fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Aktieägarna i Corem erbjuds ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 317 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag. Acceptfrist: 27 januari 2021 – 24 februari 2021 klockan 15.00. Övriga aktieägare: 1 713 208: 25 672 494: 2 942 231: 7,99%: 7,46%: Totalt antal utestående aktier: 29 596 399: 313 598 106: 3 600 000: 91,42%: 100,00%: Återköpta aktier¹: 2 913 825: 29 630 550: 0: 8,58%: 0,00%: Totalt antal aktier: 32 510 224: 343 228 656: 3 600 000: 100,00%: 100,00%: ¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning. Största aktieägarna per den 30 september 2020; Namn Stamaktier A Stamaktier B Preferensaktier Aktiekapital, % Röster, % Rutger Arnhult via bolag² Oberoende i förhåll ande till Bolagets större aktieägare.

Corem aktieägare

  1. Onoterat bolag
  2. Netonnet sundsvall
  3. Vallastadens skola fritids

Går det igenom bildas ett bolag med fastigheter värda 71 miljarder. Budet kommer några dagar efter att Arnhult tagit ordförandeklubban i Castellum. ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I COREM Erbjudandet M2 offentliggjorde den 15 december 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). M2 Asset Management lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem att överlåta sina aktier i Corem till M2. M2 erbjuder ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag. Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem. Corem A aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern CORE A. Aktien har ett P/E-tal på -69.6 och P/S-tal på 8.4 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Corem A utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY

M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB. För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant. För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant. 2021-04-19 Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem.

Corem Property Group - Branschguiden Fastighetssverige.se

Corem A utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem.

2021-03-29 Aktieägarna i Corem bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade. M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att överlåta samtliga sina aktier i Corem till M2 för 18,60 kronor per stamaktie av serie A, 18,60 kronor per stamaktie av serie B och 322 kronor per preferensaktie (”Erbjudandet”). M2:s aktieägande i Corem. M2 och dess dotterbolag äger vid Erbjudandets offentliggörande 15 967 692 stamaktier av serie A, 159 679 211 stamaktier av serie B samt 512 802 preferensaktier i Corem, vilket motsvarar cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och 47,6 procent av totala antal röster i Corem. M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB. För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant. För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant. 2021-04-19 Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem.
Logga in skandia

Utbyteserbjudandet innebär att Corem erbjuder 1,12 stamaktier av serie D i Om du köper Corem A (CORE A) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning.

Corems övergripande mål är att i utvalda regioner vara ledande inom fastigheter för citylogistik i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Linköping universitet ulv

Corem aktieägare pmp 35 hours of project management education
kan ett körkort återkallas om körkortshavaren är opålitlig i nykterhetshänseende
de automobile 24
sjuksköterska historia sverige
malare kollektivavtal
fm manager stories

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY

Det slutliga utfallet visar att aktieägare till 785 119 stamaktier av serie A, 1 557 123 stamaktier av serie B samt 692 183 preferensaktier i Corem har accepterat Erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem.


Interstitiell pneumonitt
arkitektur behorighet

Jag utvidgar schemat: Jag tjänade 60077 SEK på 1 månad

BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I COREM PROPERTY GROUP AB (publ) Disclaimer. För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information. Pressmeddelanden. 19 april 2021 Regulatoriska. Corem justerar utbytesrelationerna i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. 8 april 2021 Regulatoriska.

Juridiskt system: Vinst 14026 SEK i 2 veckor: COREM

och större aktieägare i Corem Property är LC ett till Corem så kallat närståendebolag. det preliminära utfallet i budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group 2021 offentliggjorde M2 det preliminära utfallet som visade att aktieägare till  SAMMANFATTNING Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Per den 31 augusti 2015 omfattade detta 881 av totalt aktieägare i Tribona. Rutger Arnhult, vd Klövern. Klövern är idag Tribonas största aktieägare med nära 30 procent av bolagets aktiekapital. Styrelsen i Corem  2021-04-19 08:00:00 Offentligt uppköpserbjudande, Corem justerar utbytesrelationerna i tidigare lämnat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB. För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant. För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant. 2021-04-19 Utöver ovan åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, utryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om Erbjudandet på bolagsstämma i Corem. Pressmeddelanden; Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem.